ကျောင်းသူ/သားများအား သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် အောင်မြင်နေသူများမှ မိမိတို့၏အတွေ့အကြုံများအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး၊ တက်ရောက်ခဲ့သူများနှင့် မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။

read more

အာဂတိဆိုင်ရာ လူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီ မေဂျာပေါင်းစုံမှ ကျောင်းသား/သူများ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ လူငယ်စကားဝိုင်းသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် ဆရာ/မ များနှင့် ကျောင်းသား/သူ များ

read more

ပထမနှစ်ကျောင်းသား/သူများအား ဒုတိယနှစ်တွင်တက်ရောက်ရမည့် ဘာသာရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှူးများက မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

read more

၂၀၂၃-၂၀၂၄)ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိသူများ ကျောင်းအပ်နိုင်ရန် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ ကြေညာခြင်း။

read more